Poniżej zdjęcia malarni proszkowej w trakcie  pracy

zdjęcia elementów pomalowanych proszkowo