Zobacz, jak wygląda proces malowania proszkowego

1. Przygotowanie

17%

Proces malowania proszkowego zaczyna się od zawieszenia na trawersy elementów przeznaczonych do pokrycia farbą. Trawersy z elementami przesuwane są do magazynu przed myjnią gdzie oczekują na automatyczne pobranie przez przenośnik. W linii malarskiej jest do dyspozycji 20 trawersów po 2,5 m długości każdy. Dopuszczalne obciążenie jednego trawersu to 180 kg.

1. Przygotowanie

17%

Proces malowania proszkowego zaczyna się od zawieszenia na trawersy elementów przeznaczonych do pokrycia farbą. Trawersy z elementami przesuwane są do magazynu przed myjnią gdzie oczekują na automatyczne pobranie przez przenośnik. W linii malarskiej jest do dyspozycji 20 trawersów po 2,5 m długości każdy. Dopuszczalne obciążenie jednego trawersu to 180 kg.

2. Mycie

34%

Przygotowanie powierzchni jest najważniejszym procesem w malowaniu proszkowym i odbywa się w procesie pełnej automatyki. System sterowania automatycznej myjni dobiera temperaturę poszczególnych kąpieli, a także dozuje odczynniki chemiczne. Proces przygotowania powierzchni zachodzi w 5 etapach. Lekkie nadtrawianie i odtłuszczanie, płukanie wstępne w wodzie demineralizowanej, płukanie wtórne w wodzie demineralizowanej, konwersja, płukanie końcowe.

2. Mycie

34%

Przygotowanie powierzchni jest najważniejszym procesem w malowaniu proszkowym i odbywa się w procesie pełnej automatyki. System sterowania automatycznej myjni dobiera temperaturę poszczególnych kąpieli, a także dozuje odczynniki chemiczne. Proces przygotowania powierzchni zachodzi w 5 etapach. Lekkie nadtrawianie i odtłuszczanie, płukanie wstępne w wodzie demineralizowanej, płukanie wtórne w wodzie demineralizowanej, konwersja, płukanie końcowe.

3. Suszenie

50%

Po wyjeździe trawersu z umytymi elementami, następuje odmuch elementów z części wody pozostałej na powierzchni i następuje wjazd do suszarni. Proces suszenia przebiega w temperaturze 100° C w czasie ok 15 min. W tym procesie z elementów przeznaczonych do malowania odparowuje pozostała cześć wody. Po tym wysuszeniu aluminium przybiera kolor białej kartki – jest całkowicie pozbawione  tlenków z powierzchni.

3. Suszenie

50%

Po wyjeździe trawersu z umytymi elementami, następuje odmuch elementów z części wody pozostałej na powierzchni i następuje wjazd do suszarni. Proces suszenia przebiega w temperaturze 100° C w czasie ok 15 min. W tym procesie z elementów przeznaczonych do malowania odparowuje pozostała cześć wody. Po tym wysuszeniu aluminium przybiera kolor białej kartki – jest całkowicie pozbawione  tlenków z powierzchni.

4. Aplikacja

67%

Aplikacja odbywa się w pełni filtrowanej kabinie malarskiej za pomocą aplikatorów firmy Wagner – lidera na rynku wszelkiego rodzaju aplikacji. Proces aplikacji realizowany jest z obrotem elementu o 360° w kabinie malarskiej. Po aplikacji elementy przesuwane są do magazynu i oczekują na kolejny proces.

4. Aplikacja

67%

Aplikacja odbywa się w pełni filtrowanej kabinie malarskiej za pomocą aplikatorów firmy Wagner – lidera na rynku wszelkiego rodzaju aplikacji. Proces aplikacji realizowany jest z obrotem elementu o 360° w kabinie malarskiej. Po aplikacji elementy przesuwane są do magazynu i oczekują na kolejny proces.

5. Polimeryzacja

84%

Polimeryzacja jest przedostatnim procesem przebiegającym w malarni proszkowej i odbywa się w piecu polimeryzacyjnym o wymiarach 6 m x 2 m x 1,8 m. Za proces polimeryzacji odpowiedzialny jest palnik o mocy 230 kW, który gwarantuje utrzymanie stałych parametrów pracy. W piecu trawers z elementami, umieszczany jest na jednym z sześciu torów, na każdym torze monitorowana jest temperatura oraz osobno dla każdego toru precyzyjnie zadawany jest czas polimeryzacji.

5. Polimeryzacja

84%

Polimeryzacja jest przedostatnim procesem przebiegającym w malarni proszkowej i odbywa się w piecu polimeryzacyjnym o wymiarach 6 m x 2 m x 1,8 m. Za proces polimeryzacji odpowiedzialny jest palnik o mocy 230 kW, który gwarantuje utrzymanie stałych parametrów pracy. W piecu trawers z elementami, umieszczany jest na jednym z sześciu torów, na każdym torze monitorowana jest temperatura oraz osobno dla każdego toru precyzyjnie zadawany jest czas polimeryzacji.

6. Wychładzanie

100%

Po zakończonym procesie polimeryzacji elementy wyjeżdżają z pieca w kierunku miejsca wychładzania. W magazynie wychładzania oczekują na obniżenie temperatury oraz na całkowite utwardzenie się farby proszkowej na malowanych elementach. Po zakończonym wychładzaniu elementy są zdejmowane i układane na paletach, a puste trawersy są przesuwane w miejsce przygotowania i cały proces zaczyna się od początku.

6. Wychładzanie

100%

Po zakończonym procesie polimeryzacji elementy wyjeżdżają z pieca w kierunku miejsca wychładzania. W magazynie wychładzania oczekują na obniżenie temperatury oraz na całkowite utwardzenie się farby proszkowej na malowanych elementach. Po zakończonym wychładzaniu elementy są zdejmowane i układane na paletach, a puste trawersy są przesuwane w miejsce przygotowania i cały proces zaczyna się od początku.